Kurs Młodzi Windsurferzy

Rozpoczęcie: / Start:
28 July 2024
Zakończenie: / End:
1 August 2024 Szkolenie całodniowe / Full-day training

299,00 

Szkolenie całodniowe / Full-day training

Podczas kursu w zależności od poziomu umiejętności, uczymy prawidłowych technik windsurfingowych. Zwracamy uwagę na bezpieczne zachowanie szczególnie podczas zajęć z dziećmi – cały niezbędny sprzęt, kamizelka ratunkowa, a w razie potrzeby nawet pianka będą zapewnione na czas trwania zajęć. Zwykle zajęcia rozpoczynają się o godz. 11.00 i trwają do godz. 14.00 – w międzyczasie dzieci mają krótką przerwę na lunch. Dokładne godziny zajęć ustalamy z Państwem co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu.

During the course, depending on your skill level, we teach correct windsurfing techniques. We pay attention to safe behavior especially during classes with children – all necessary equipment, life jacket, and if necessary even a wetsuit will be provided for the duration of the class. Usually the classes start at 11 am and last until 2 pm – in between, the children have a short break for lunch. We arrange the exact class times with you at least 5 days before the start of the course.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kurs Młodzi Windsurferzy”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Status

Dostępne miejsca / Available

Has Sold