Skip to main content

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Tramontana

Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem: http://tramontana.com.pl prowadzony jest przez:

Tramontana Mateusz Ziemba z siedzibą w Będzinie 42-506, ul. Boleradz 22, zarejestrowaną
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 625 225 22 01, REGON 360192058

Adres pocztowy: Tramontana Mateusz Ziemba, ul. Boleradz 22, 42-506 Będzin
Adres e-mail: info@tramontana.com.pl
Numer telefonu: +48 604 260 123

SŁOWNICZEK

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży usług oferowanych przez sklep internetowy Tramontana

Sklep – sklep internetowy http://tramontana.com.pl/pl/ sprzedający za pośrednictwem Internetu kursy windsurfingowe znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem

Internetowym http://tramontana.com.pl/pl/

Kurs – kursy windsurfingowe prezentowane w ramach Sklepu a realizowane w szkole windsurfingu Tramontana w Omis w Chorwacji

Oferta – kursy windsurfingowe umieszczone na stronie internetowej http://tramontana.com.pl/pl/

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Cena rynkowa – sugerowana przez wydawcę lub dostawcę cena sprzedaży usługi na rynku;

Płatność przelewem – płatność wykonywana przez Klienta na wskazane konto bankowe

 • 1.

Składanie i realizacja zamówień

 Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowej stronie Sklepu, składa ofertę kupna określonego usługi na warunkach podanych w opisie towaru i Regulaminie.

 1. Klient, zamierzający nabyć kurs może składać zamówienia w następujący sposób (24 godziny
  na dobę we wszystkie dni tygodnia).
 2. a) Za pośrednictwem strony internetowej http://tramontana.com.pl/pl/ wypełniając formularz zamówienia. Aby dokonać zakupu należy zaakceptować regulamin sklepu.
 3. b) Składając zamówienie na adres info@tramontana.com.pl z następującymi informacjami:

– nazwa zamawianego kursu, ilość sztuk, termin odbywania kursu, dane niezbędne do realizacji zamówienia imię, nazwisko, numer telefonu

– w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu

 1. c) Należy dokonać opłaty za kurs na wskazane konto bankowe:

Tramontana Mateusz Ziemba,
ul. Boleradz 22, 42-506 Będzin
NIP 625 225 22 01

Santander
Rachunek PL 47 1090 2590 0000 0001 2966 4677
Rachunek EU PL96 1090 2590 0000 0001 2966 4765
Kod SWIFT/BIC: WBKPPLPP

w opisie przelewu podajemy nazwisko zamawiającego

 • 2.

Ceny kursów

 1. Ceny kursów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym kursie.
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

– wyrażone są w euro;

– są cenami brutto;

– w przypadku wpłat na konto złotówkowe cena powinna zostać przeliczona według kursu sprzedaży NBP z dnia dokonania wpłaty

3.Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 1. Klient nie jest zobowiązany do złożenia gwarancji finansowych wykonania umowy.
 • 3.

Modyfikacja składanych zamówień

 Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu najpóźniej do 14 dni przed terminem realizacji kursu jeżeli modyfikacja obniża wartość zamówienia.

 1. Jeżeli modyfikacja nie obniża wartości zamówienia to również Sklep prosi o taką informację w celu maksymalnie jak najlepszej realizacji kursu.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z właścicielem portalu, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: info@tramontana.com.pl
 3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości uczestników kursu, rodzaju realizowanego kursu, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.

 4.

Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupiony w Sklepie kurs można dokonać:
 2. a) przelewem bankowym na rachunek

Tramontana Mateusz Ziemba, ul. Boleradz 22, 42-506 Będzin NIP 625 225 22 01

Santander
Rachunek PL 47 1090 2590 0000 0001 2966 4677
Rachunek EU PL96 1090 2590 0000 0001 2966 4765
Kod SWIFT/BIC: WBKPPLPP

 • 5.

Czas realizacji zamówienia

 1. Kursy oferowane przez Sklep są realizowane w szkole windsurfingu Tramontana w Omiš, w Chorwacji.
 2. Szkoła działa w terminie pomiędzy 10 czerwca a 17 września i w tym okresie możliwa jest realizacja zamówionego kursu.
 3. Kursy najczęściej rozpoczynają się w niedzielę.
 4. Ewentualne zmiany terminu realizacji kursu należy wcześniej ustalić z właścicielem kontaktując się przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: info@tramontana.com.pl
 • 6.

Reklamacje

 1. Sklep jest zobowiązany przeprowadzić kurs zgodnie z założeniami oferty. W przypadku, gdy kurs nie jest tak realizowany (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz
  ze wskazaniem żądania:

– Obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta rozwiąże sytuację sporną.

 1. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@tramontana.com.pl Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany
  do uzasadnienia reklamacji w formie pisemnej.
 2. Reklamację można złożyć również na terenie szkoły windsurfingu Tramontana w Omiš w sposób bezpośredni.
 3. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności
  dla Klienta, od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji.
 4. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie, punkt 1.
 5. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innej usługi w zamian za usługę reklamowaną, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.
 • 8.

Prawo odstąpienia od umowy

1.Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, do 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu windsurfingowego, kontaktując się przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail:

info@tramontana.com.pl

 1. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie wynoszą standardowo za osobę w zależności od terminu rezygnacji:
 • 25% ceny kursu – przy rezygnacji w terminie do 31 dni przed datą jej rozpoczęcia,
 • 30% ceny kursu – przy rezygnacji w terminie od 30 dni przed datą jej rozpoczęcia,
 • 50% ceny kursu – przy rezygnacji w terminie od 24 dni przed datą jej rozpoczęcia,
 • 60% ceny kursu – przy rezygnacji w terminie od 17 dni przed datą jej rozpoczęcia,
 • 80% ceny kursu – przy rezygnacji w terminie od 10 dni przed datą jej rozpoczęcia,
 • 90% ceny kursu – przy rezygnacji w terminie od 3 dni przed datą jej rozpoczęcia, lub jej nierozpoczęcia
 1. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób

zwrotu.

 • 9.

Dane osobowe

 1. Podawane przez Klienta dane (imię, nazwisko, numer telefonu) są niezbędne do realizacji zamówienia. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Zarówno przechowywanie, jak i przetwarzanie przez Sklep danych odbywa się w celu realizacji umowy sprzedaży Klientowi towarów. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 2. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty
  e-mail informacji dotyczących oferty sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 4. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.
 • 11.

Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15 maja 2017 roku.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
  a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany
  są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia. Regulamin Sklepu udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie
  i wydrukowanie.