Kurs MAXI

Rozpoczęcie: / Start:
28 July 2024
Zakończenie: / End:
1 August 2024 Szkolenie całodniowe / Full-day training

199,00 

Category:

Szkolenie całodniowe / Full-day training

– kurs rozpoczyna się w każdą niedzielę
– grupy szkoleniowe od 3 do 6 osób
– cena obejmuje 10 godzin kursu
– w cenę wliczony jest wszelki potrzebny do zajęć sprzęt – czyli kompletny zestaw windsurfingowy dla każdego uczestnika, kamizelkę asekuracyjną
– podczas kursu w zależności od poziomu zaawansowania uczymy odpowiednich technik poruszania się na Windsurfingu, poza tym zwracamy szczególną uwagę na bezpieczne zachowania podczas uprawiania sportów wodnych.

Godziny zajęć ustalane są indywidualnie względem umiejętności oraz warunków wiatrowych co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu.

– the course starts every Sunday
– training groups from 3 to 6 people
– the price includes 10 hours of the course
– the price includes all equipment needed for the classes – that is a complete windsurfing set for each participant, a safety vest
– during the course, depending on the level of advancement, we teach the appropriate techniques for Windsurfing, in addition to paying special attention to safe behavior while practicing water sports.

Training hours are determined individually in relation to skills and wind conditions at least 5 days before the start of the course.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kurs MAXI”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Status

Dostępne miejsca / Available

Has Sold