To szkolenie już się odbyło / This training has already taken place

Kurs MINI

Rozpoczęcie: / Start:
23 June 2024
Zakończenie: / End:
24 June 2024 Szkolenie całodniowe / Full-day training

85,00 

Category:

Szkolenie całodniowe / Full-day training

– cena obejmuje 3 godziny kursu
– w cenę wliczony jest wszelki potrzebny do zajęć sprzęt – czyli kompletny zestaw windsurfingowy dla każdego uczestnika, kamizelka asekuracyjna
– podczas kursu w zależności od poziomu zaawansowania uczymy odpowiednich technik poruszania się na Windsurfingu, poza tym zwracamy szczególną uwagę na bezpieczne zachowania podczas uprawiania sportów wodnych
– z reguły kurs rozpoczyna się w każdą niedzielę
– grupy szkoleniowe od 3 do 6 osób

Godziny zajęć ustalane są indywidualnie względem umiejętności oraz warunków wiatrowych co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu.

– the price includes 3 hours of the course
– the price includes all equipment needed for the classes – that is a complete windsurfing set for each participant, a safety vest
– during the course, depending on the level of proficiency, we teach appropriate techniques of Windsurfing, besides we pay special attention to safe behavior while practicing water sports
– as a rule the course starts every Sunday
– training groups of 3 to 6 people

Training hours are determined individually in relation to skills and wind conditions at least 5 days before the start of the course.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kurs MINI”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Status

To szkolenie już się odbyło / This training has already taken place

Has Sold